Choose language
Đăng nhập vào My Dot TK
Dot TK

Renaming The Internet

header

Renaming The Internet
Trực tiếp từ trình duyệt của bạn

Tải TK-it! - Miễn phí
v 1.1.1 cho Windows
Đa ngôn ngữ (932KB)
  • Đăng ký MIỄN PHÍ không giới hạn tên miền Dot TK chỉ với một nhấn chuột trực tiếp từ trình duyệt của bạn
  • Đổi tên đường dẫn của một trang web trực tiếp từ trình duyệt của bạn thành một tên miền dễ nhớ.
  • TweaK và Twitter: đổi tên đường dẫn của trang web từ trình duyệt của bạn thành một tên miền Dot TK và cho phép bạn gửi tin ngay lập tức đến tài khoản Twitter của bạn.
  • Truy cập trực tiếp tới Dot TK Traffic Check nơi bạn có thể xem tất cả các lưu thông của miền web của bạn
  • Truy cập trực tiếp tới My Dot TK nơi bạn có thể sửa miền web và thiết lập email bí danh thông qua TK Mailias.

Yêu cầu hệ thống

  • Dành cho tất cả các phiên bản của Internet Explorer và Mozilla Firefox.
  • Windows XP, Windows 2000 và Windows Vista tương thích
  • Phiên bản đa ngôn ngữ
  • Phần mềm miễn phí (Freeware)

Liếc qua xem TK-it!

Tải TK-it! - Miễn phí
v 1.1.1 cho Windows
Đa ngôn ngữ (932KB)

Thêm về Dot TK >>